Stimulace zraku

Stimulace zraku

Stimulace zraku je využívána při zrakových potížích u dětí v raném věku. Je vhodné, aby byla umožněna všem dětem, u kterých nelze prokázat úplnou nevidomost. Stimulace zraku působí na rozvoj zrakových drah a zrakových center v mozku a na schopnosti uvědomění si zrakového vjemu. Cílem stimulace zraku je co největší vývoj zrakových funkcí dítěte.

Zrakový trénink

Zrakový trénink je nácvik uvědomělého aktivního používání zachovaných zrakových schopností, nácvik schopnosti využívat zrak pro orientaci v prostoru a především pro vytváření zrakových představ.

Zrakový trénink
Psychomotorický vývoj

Psychomotorický vývoj

Služba rané péče se zabývá celkovým rozvojem dítěte. Neřešíme pouze zrak, ale soustřeďujeme se i na jemnou motoriku, hrubou motoriku, komunikaci, sebeobsluhu a další oblasti, které jsou ohroženy v souvislosti se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem (např. z důvodu předčasného narození).

Poradenství

Hlavní činností rané péče je poradenství. Naše konzultace se mohou týkat témat zdravotního stavu dítěte, sociálního zabezpečení a dávek, předškolního a školního vzdělávání a mnoho dalšího. Rodina s námi také může sdílet náročnou životní situaci.

Poradenství